Hypertext Markup Language

Dit is de volledige naam voor de afkorting HTML. HTML is een opmaaktaal die voornamelijk gebruikt wordt om websites mee op te maken. Zo is door middel van HTML mogelijk tekst dikgedrukt of cursief te maken of om een zogenaamde hyperlink naar een andere webpagina of bestand te maken. Hier ontleent de term HTML dan ook zijn naam aan.

 

html izi services